Calea către Hristos

Carti Gratuite

Preț:0.00Lei

“Puţine cărţi au avut o distribuire mai largă sau au exercitat o influenţă mai mare în ridicarea omenirii decât „Calea către Hristos”. În nenumărate ediţii, acest mic volum a fost tipărit în peste 70 de limbi

inspirând sute de mii de bărbaţi şi femei din toată lumea mii de oameni care locuiesc chiar în cele mai îndepărtate colţuri ale lumii. De la apariţia primei ediţii în 1892, editorii au fost chemaţi s-o tipărească în repetate rânduri pentru a ieşi în întâmpinarea cererilor venite din partea publicului cititor.

Autoarea acestei lucrări, Ellen G. White (1827-1915), a fost un vorbitor şi scriitor religios binecunoscut pe trei continente. Născută aproape de Portland Maine, şi-a petrecut prima parte a vieţii în statele Noii Anglii şi apoi călătoriile şi lucrările ei au condus-o spre zonele centrale şi de vest ale Statelor Unite.

Perioada dintre 1885 şi 1887 i-a consacrată unei intense activităţi desfăşurate în principalele ţări ale Europei, unde s-a adresat adesea unui larg auditoriu şi şi-a continuat scrierile. După aceea şi-a petrecut nouă ani activi în Australia şi Noua Zeelandă. Din pana sa au ieşit patruzeci şi cinci de volume, mai mari sau mai mici, în domeniile teologiei, educaţiei, sănătăţii, ale vieţii de familie şi ale creştinismului practic, câteva fiind publicate în peste un milion de exemplare. Dintre toate acestea, „Calea către Hristos” este cea mai populară şi mai citită.

Titlul cărţii îi defineşte misiunea. Aceasta este de a-l îndruma pe cititor la Isus Hristos, ca singurul care este în stare să satisfacă nevoile sufletului. Ea îndreaptă paşii celor şovăielnici şi care se îndoiesc pe calea păcii. Ea îl conduce pe cel care caută dreptatea şi integritatea caracterului, pas cu pas, de-a lungul căii vieţuirii creştine, la acea experienţă în care să poată afla plinătatea binecuvântării care constă în supunerea eului. Ea îi descoperă secretul biruinţei desluşind simplitatea harului mântuitor şi puterea păstrătoare a marelui Prieten al omenirii. Iacov, în veziunea sa,

atunci când apăsat de teama că păcatul Său l-a despărţit de Dumnezeu s-a lăsat jos să doarmă, „a visat şi a văzut o scară al cărei capăt era pe pământ şi al cărei vârf ajungea până la ceruri”. Legătura dintre pământ şi cer i-a fost descoperită astfel şi călătorului i-au fost adresate cuvinte de mângâiere şi speranţă de către Acela care stătea în vârful scării. Dorinţa sinceră a editorilor este ca această viziune cerească să se repete cu cât mai mulţi, când citesc această prezentare a căii ce duce la viaţă.”

Eșantion carte: