Viața lui Isus

Carti Gratuite

Preț:0.00Lei

“Viaţa lui Isus” prezintă momentele principale din viaţa Acestui personaj ilustru, a Cărui existenţă, exemplu și învăţătură au marcat nu doar pe contemporanii Săi, ci întreaga posteritate.

Învăţăturile Umilului Galilean și-au aflat ecoul în inimile a milioane de oameni din toate timpurile și locurile, ajungând la fel de proaspete, de actuale și de dătătoare de pace până în zilele

noastre. Nașterea, copilăria, activitatea Sa de educare și vindecare, minunile și ilustraţiile Sale educative, precum și suferinţele, moartea și învierea Lui glorioasă, urmate de înălţarea Sa la cer,

sunt toate descrise cu un talent greu de egalat de către autoarea inspirată. Spre deosebire de majoritatea celorlalte biografii cărora nu le rămâne decât valoarea istorică sau documentară, “Viaţa lui

Isus” nu este doar istorie, ci continuă să reprezinte pentru nenumăraţi creștini un model de jertfire de sine și de vieţuire altruistă, pe care aceștia – înţelegându-i valoarea – încearcă să-l

imite cu cea mai mare fidelitate.

Viaţa Celui care a trăit, a murit și a înviat pentru noi, deschide noi perspective asupra existenţei omenești, dându-i un sens și o valoare care nu se pierd pe marginea mormântului, ci depășesc

limitele morţii, ajungând până dincolo, în minunata veșnicie pe care le-a pregătit-o Dumnezeu acelora care au ales să imite Modelul Divin.

“Viaţa lui Isus” este o poveste de dragoste adevărată, care descrie iubirea Creatorului Universului pentru copiii Săi căzuţi în păcat, o iubire care a mers atât de departe, “încât a dat pe singurul Său Fiu, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veșnică”.

Eșantion carte: